Vuggestuen

Vuggestuen i Mejls tilbyder hyggelige lokaler, en dejlig legeplads midt i naturen og kendte voksne, som er dygtige pædagoger og pædagogiske assistenter.

Tryghed i hverdagen

Vuggestuen giver dit barn en tryg dag med gode oplevelser, og vi er ude i naturen hver dag.

Vuggestuen i Mejls er tæt forbundet med friskolen og naturbørnehaven. Vi har plads til 17 vuggestuebørn, og man kan fortsætte videre i naturbørnehaven herefter, hvis man har en plads.

Hverdagen i vuggestuen er tryghed og kendte voksne, og hver dag er vi ude og lege på vores dejlige legeplads. Skolebørnene løber tit forbi og hilser ind over hegnet, når de har frikvarter. 

Nogle dage går vi ud på tur og låner skolens legeplads eller hallen. Vi går på tur i skoven eller langs markerne og kigger på dyr og traktorer. Vi besøger også børnehaven og skolen, hvor de større børn viser os spændende ting.

Grupper i Naturbørnehaven og Vuggestuen

Børnene er i  aldersopdelte grupper med faste voksne lige fra vuggestuen til førskolegruppen. Det giver tryghed at være sammen kendte voksne hver dag, og de små grupper har deres egne faste rutiner i hverdagen.

De aldersopdelte grupper gør også, at vi kan tilrettelægge aktiviteter og læring, så alle får noget ud af det.

Grupper i Vuggestuen:
Mariehøns: De yngste vuggestuebørn
Græshopper: De ældste vuggestuebørn

Grupper i Naturbørnehaven:
Larver og Sommerfugle: 3-4 årige
Ugleunger: 4-5 årige
Ugler: 5-6 årige (førskolebørn)

Barn hygger sig i vuggestuen
Børn fra vuggestuen på tur
Vuggestuebarn spiser æble
Børnene i vuggestuen spiser udenfor

Kerneværdier i vuggestuen

Vi arbejder med seks kerneværdier i vuggestuens hverdag:

 • Tryghed
 • Fordybelse
 • Nærvær
 • Anerkendelse
 • Rettidig omsorg
 • Respekt

Vores menneskesyn bygger på tanken om forpligtende fællesskaber, som udspringer af det klassiske Grundtvig-Koldske idegrundlag.

Her er tillid mellem mennesker – ung som ældre – og det levende ord og fortællingen i højsædet.

Børn leger i vuggestuen
Praktiske informationer

Åbningstid:
Mandag-Torsdag: 6.15-17.00
Fredag: 6.15-16.00

Som udgangspunkt skal børnene møde ind senest klokken 9, da vi herefter har gruppetid, men selvfølgelig er der mulighed
for at komme senere. Aftal det med gruppepædagogen.

Kontakt:

Naturbørnehaven: 29 70 15 70
Vuggestuen: 29705617
Afdelingsleder Merethe Nielsen Vad: 21 29 51 79
E-mail: natur-engen@live.dk
Kontoret på Friskolen: 75 26 12 16 – hvis I har spørgsmål om økonomi eller andet
administrativt.

Ferie og lukkedage:
Lukkedage:
Fredag efter Kristi Himmelfartsdag.
Grundlovsdag.
D. 24 og d. 31. december og dagene mellem jul og nytår.
I ferieperioderne for eksempel uge 7, sommerferien og uge 42 samarbejder vi med SFO og eventuelt også vuggestuen, hvis det giver mening.

Pris:
Naturbørnehaven: 1770 kroner – der kan søges diverse tilskud fra Varde Kommune.
Vuggestuen: 3800 kroner – der kan søges diverse tilskud fra Varde Kommune.
Opkrævning kommer automatisk.

Børn udenfor i vuggestuen
Plads i vuggestuen eller naturbørnehaven?

Sådan skriver du dit barn op 

Du skriver dit barn op til vuggestuen eller naturbørnehaven ved at sende os en mail på natur-engen@live.dk med følgende informationer:

 • Barnets navn
 • Fødselsdato
 • Ønsket startdato
 • Forældres navne
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail

Har I spørgsmål, er I meget velkommen til at ringe til naturbørnehaven på 29 70 15 70