Naturbørnehaven

I Naturbørnehaven Engen er der garanti for røde kinder og frisk luft ad libitum hver dag.

Vi leger og lærer hver dag udenfor, men vi har også mange dejlige inderum, hvor vi kan lave kreative sysler og hygge med legetøj.

Et naturligt børnehaveliv

Naturbørnehaven giver dit barn rigelige mængder af plads, frisk luft og lys hver dag sammen med kammeraterne.

Naturbørnehaven Engen ligger smukt i al det grønne sammen med friskolen og vuggestuen i Mejls fem kilometer nord for Varde. Vi har plads til 65 børn, som kommer både fra lokalområdet i MOT, Varde samt andre oplandsbyer som Horne og Sig.

Hverdagen i børnehaven er fyldt med masser af leg og læring i naturen. Børnene er aldersinddelt i grupper, hvor de sammen med de faste pædagoger og -medhjælpere hver dag arbejder med forskellige temaer og aktiviteter. Vi følger årstiderne og bruger de oplevelser, som naturen tilbyder os, når sneen falder, eller de første vintergækker folder sig ud.

Vi er udenfor hver dag, men vi har mange hyggelige inderum, hvor vi sysler med tegninger, perler og andet krea. Her kan børnene også trække sig tilbage og lege med legetøj i skyggen om sommeren eller lune sig ved brændeovnen på en vinterdag.

 

Vi arbejder med seks kerneværdier i Naturbørnehavens hverdag:

 • Tryghed
 • Fordybelse
 • Nærvær
 • Anerkendelse
 • Rettidig omsorg
 • Respekt

Vores menneskesyn bygger på tanken om forpligtende fællesskaber, som udspringer af det klassiske Grundtvig-Koldske idegrundlag.

Her er tillid mellem mennesker – ung som ældre – og det levende ord og fortællingen i højsædet.

Barn puster mælkebøttefrø
Værdier

 

Her er der plads til alle børn.

Om de kravler til tops i træet med det samme, eller om de hellere vil tegne i træets skygge.

Pædagogisk Læreplan

Gruppetid i naturbørnehaven

Grupper i Naturbørnehaven og Vuggestuen

Børnene er i  aldersopdelte grupper med faste voksne lige fra vuggestuen til førskolegruppen. Det giver tryghed at være sammen kendte voksne hver dag, og de små grupper har deres egne faste rutiner i hverdagen.

De aldersopdelte grupper gør også, at vi kan tilrettelægge aktiviteter og læring, så alle får noget ud af det.

Grupper i Vuggestuen:
Mariehøns: De yngste vuggestuebørn
Græshopper: De ældste vuggestuebørn

Grupper i Naturbørnehaven:
Larver og Sommerfugle: 3-4 årige
Ugleunger: 4-5 årige
Ugler: 5-6 årige (førskolebørn)

Børn maler på blade i naturbørnehaven
Praktiske informationer

Åbningstid:
Mandag-Torsdag: 6.15-17.00
Fredag: 6.15-16.00

Som udgangspunkt skal børnene møde ind senest klokken 9, da vi herefter har gruppetid, men selvfølgelig er der mulighed
for at komme senere. Aftal det med gruppepædagogen.

Kontakt:

Naturbørnehaven: 29 70 15 70
Vuggestuen: 29705617
Afdelingsleder Merethe Nielsen Vad: 21 29 51 79
E-mail: natur-engen@live.dk
Kontoret på Friskolen: 75 26 12 16 – hvis I har spørgsmål om økonomi eller andet
administrativt.

Ferie og lukkedage:
Lukkedage:
Fredag efter Kristi Himmelfartsdag.
Grundlovsdag.
D. 24 og d. 31. december og dagene mellem jul og nytår.
I ferieperioderne for eksempel uge 7, sommerferien og uge 42 samarbejder vi med SFO og eventuelt også vuggestuen, hvis det giver mening.

Pris:
Naturbørnehaven: 1770 kroner – der kan søges diverse tilskud fra Varde Kommune.
Vuggestuen: 3800 kroner – der kan søges diverse tilskud fra Varde Kommune.
Opkrævning kommer automatisk.

Børnehavebørn på tur
Plads i naturbørnehaven eller vuggestuen?

Sådan skriver du dit barn op

Du skriver dit barn op til vuggestuen eller naturbørnehaven ved at sende os en mail på natur-engen@live.dk med følgende informationer:

 • Barnets navn
 • Fødselsdato
 • Ønsket startdato
 • Forældres navne
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail

Har I spørgsmål, er I meget velkommen til at ringe til naturbørnehaven på 29 70 15 70

Pædagog har gruppetid med børnene
Børn undersøger blade i naturen
Børn arbejder med træ i naturbørnehaven