SFO

Fra 0.-3. klasse kan dit barn gå i SFO, hvor der er hyggelige og sjove aktiviteter hver dag.

En tryg fritid før og efter skole

Vi vægter højt, at børnene er med til at bestemme, hvad de vil lave i deres fritid.

Børn spiller bold på multibanen i sfo på friskolen i Mejls

Hver dag byder vi på friskolen cirka 55 børn velkommen i SFO, som ligger under samme tag som skolen. Vi er et fritidspædagogisk tilbud for 0. til 3. klasse. Har man som forælder behov for det, optager vi efter nærmere aftale også ældre børn i SFO’en.

Vi tilbyder børnene en aktiv fritid med tid til at lege, snakke, lave sjov og slappe af. Vi har særlig fokus på bevægelse, kreative aktiviteter, naturoplevelser og inkluderende sociale fællesskaber Vi arbejder med fokus på at danne lege- og venskabsrelationer på tværs af årgangene, for det gør kun mere rart at være i SFO.

Al SFO-personale har i foråret 2023 gennemgået grundkurset i MaryFondens ”Fri for mobberi”.

Hver fredag kan man se den kommende uges SFO-program i skolens ugebrev. Det er valgfrit for børnene at deltage i aktiviteterne.

Vi har rige muligheder for at bevæge os hver dag i SFO’en, og de bliver udnyttet til fulde. Boldbanerne og skolens hoppepude står til rådighed hver dag – lige som klatretræer, tarzanbane, gynger, svævebane og skatermiljø i skolegården indbyder til fri leg.

En gang om ugen er der mulighed for at komme med over og give den gas i hallen.

 Vi uddanner os løbende for at fremme endnu mere bevægelse i hverdagen. 

 I SFO’ens kreaværksted Ragnarok laver vi mange forskellige kreative aktiviteter, som ofte tager afsæt i årstiden. For eksempel er adgang helt strengt forbudt for forældre i den søde juletid, hvor der bliver lavet masser af flotte gaver.

 Naturoplevelser er også en stor del af livet i SFO’en. I sommerhalvåret er vi en dag om ugen på vores SFO-eng, der ligger nede bag naturbørnehaven. Engen har et vandhul, en lille bæk og træer. Her går vi på jagt efter insekter i vandet, leger i skovkanten og hygger rundt om bålet.  

I sommeren 2023 får SFO’en også sin egen bålhytte, der er økonomisk støttet af NordeaFonden.

I børnenes første sommerferieuge tilbyder vi SFO-lejr, hvor vi tager på koloni et sted i nærheden. Det er de skønneste dag med masser af natur, frisk luft, fællesskab og gode minder.

Hvis børnene ikke er trygge ved at overnatte, kan man sagtens lave en aftale om at hente og bringe dem som til almindelig SFO-tid.

 

Bevægelse, kreativitet og natur

 

Fritid med værdi! Vi hygger os i SFO, leger på kryds og tværs inde og ude og laver mange sjove aktiviteter.

Stor dreng spiller på guitar for sfo børn i den grønne skov ved friskolen

Åbningstider i SFO

SFO børn laver lagkage sammen på friskolen i Mejls
Børn kører på løbehjul på pumptrack i SFO på friskolen i Mejls

Morgen-SFO
Kl. 6.15 åbner vi SFO’en for morgenpasning inden skoledagens start. Her tager vi imod med åbne arme, når mor og far skal på arbejde. Der er mulighed for at få morgenmad, at lave små kreaprojekter eller lege ude og inde. Måske har man bare lige brug for at vågne helt op og klar til skoledagen.

Kl. 7.45 sender vi børnene ud i den friske luft, inden skoledagen starter med morgensamling klokken 8.00.

Morgen-SFO koster 75 kroner pr. måned.

Eftermiddag-SFO
Klokken 12 åbner SFO’en for 0. klasse. Vi starter eftermiddagen med at spise vores madpakker.

Når resten af børnene får fri fra skole, henter en os fra SFO’en dem i klassen. Her bliver dagens program gennemgået, og alle børn tjekkes ind.  

Klokken 14.45 holder vi fællessamling, hvor børnene spiser deres medbragte eftermiddagsmad. Skal et barn med bussen, følges barnet ud til bussen af en af personalet.

Vi har åben mandag til torsdag fra klokken 12-17, og fredag fra 12-16. 

Eftermiddags-SFO koster 675 kroner pr. måned.

Ferie-SFO

I samarbejde med børnehaven har SFO’en åben på hverdage i efterårsferien, vinterferien og fredag efter Kr. Himmelfartsdag.

Ferie-SFO tilbydes i SFO’ens normale åbningstider. Ferie-SFO koster 25. kroner ekstra pr. dag.

De tre hverdage før påske er almindelige åbningsdage.

 

Tilmelding og udmelding

Tilmelding til SFO foregår via skolens kontor.

Udmelding af SFO sker skriftligt til skolens kontor med udgang af måneden og med en måneds varsel.

OBS! På grund af administrative ordninger omkring statstilskuddet skal barnet udmeldes af SFO senest den 30. april, hvis man ikke skal benytte SFO i juli måned.

Betaling opkræves månedligt sammen med skolepengene. 

Bern tegner i SFO på friskolen Mejls