Optagelse af elever

Hvordan får man en plads på Friskolen?

Skolebestyrelsen har besluttet, at følgende kriterier har prioritet i optagelsen af elever:

  • Børn fra ”det oprindelige skoledistrikt” (Mejls, Orten, Tinghøj).
  • Søskende til børn, som allerede går i vuggestuen, i naturbørnehaven og/eller på friskolen.
  • Medarbejdernes børn.
  • Børn som går i vuggestueafsnittet har prioritet til naturbørnehaven.
  • Børn som går i naturbørnehaven har prioritet til friskolen.

Herefter optages børn efter ansøgning, hvis der er plads i klasserne/grupperne.

Børn fra det gamle skoledistrikt har førsteprioritet til vuggestuen.

Ved optagelse af nye børn, skal der i hvert enkelt tilfælde tages hensyn til den modtagne klasses/børnegruppes størrelse og sammensætning, og barnets faglige og sociale niveau. Samme hensyn tages også ved skift mellem stedets afdelinger. Det er bestyrelsen, som i samråd med skolelederen tager stilling til ansøgningerne.

 

Ansøgningsskema og yderligere oplysninger kan du få ved henvendelse til friskolen.

Vi tilstræber en klassestørrelse på 20 elever. Elevtallet kan dog øges fra 4. klasse og frem. En forøgelse af elevtallet vil altid være begrundet i en pædagogisk faglig vurdering.

Vedrørende vuggestueafsnittet 

Der er 15 normerede pladser i vuggestueafsnittet. Som nævnt ovenfor har børn fra det gamle skoledistrikt 1. prioritet. Derudover optages børn efter venteliste.

Hvis to med samme prioritet ønsker optagelse, er opskrivningstidspunktet afgørende. Børn kan først opskrives efter fødselstidspunktet. Endelig afgørelse om optagelse foreligger tre måneder før forventet opstart.

Vedrørende børnehaven

Endelig afgørelse om optagelse foreligger 3 måneder før forventet opstart.

 Kontakt os gerne for nærmere information eller for at aftale en rundvisning.