Personale

Ledelse & Administration

Per Jacobsen

Jeg startede som skoleleder her i Mejls i april 2021. Det meste af min dag går på kontoret, men jeg forsøger at komme ud til eleverne også, når mulighed byder sig.
Min dør er (næsten) altid åben!

Bo W. Nielsen

Jeg har været på skolen lige siden, den startede i 1992. Jeg er Pers højre hånd, og man finder mig oftest i fysik, i musiklokalet eller på kontoret. Det er også mig, der hjælper eleverne med deres computere og unilog-in.

Jette Kampman

Jeg er skolesekretær, og det er ofte mig, I møder i telefonen, når I ringer til skolen. Jeg tager mig af de administrative opgaver som f.eks. at opkræve skolepenge, betale regninger, besvare mails, opsætte ugebrev og bestille materialer.

Helle Thomsen

Jeg er skolesekretær, og det er ofte mig, I møder i telefonen, når I ringer til skolen. Jeg tager mig af de administrative opgaver som f.eks. at opkræve skolepenge, betale regninger, besvare mails, opsætte ugebrev og bestille materialer.

Friskolen

Anja Karkov

Klasselærer i 7. og 9. Klasse.
Underviser i dansk, engelsk og kreative p-fag.

Anna Muff Egholm

Klasselærer. Jeg underviser i matematik, tysk, idræt og kristendom.
Udover det underviser jeg i 7. og 9. klasse.

Anne-Mette Kristiansen

Jeg er matematiklærer og naturfagslærer. Derudover er jeg også svømmelærer og håndarbejdslærer.

Bjarne Jensen

Jeg er matematiklærer og historielærer i 5. klasse, 6. klasse, 9. klasse og støttelærer i matematik. Derudover har jeg også undervist i samfundsfag, geografi og kristendom.

Dorthe Pallesen

Klasselærer. Jeg underviser i dansk. matematik, historie og tysk på forskellige klassetrin. Desuden bruger jeg tid på at hjælpe elever, der har IT-rygsæk, så vi sikrer, at grejet virker, og eleverne kender til funktionerne.

Jannie Baltzer Thomsen

Klasselærer. Jeg underviser i dansk, idræt og matematik samt periodefag med 6.-7. klasse.

Karsten Østergaard

Jeg er klasselærer. Hér underviser jeg i dansk, idræt og kristendom. 7. kl. har jeg til idræt og engelsk. På skolens ældste klassetrin underviser jeg i historie og samfundsfag. Ellers har jeg svømning, “P-fag” og fortælletime.

Laila Bredtoft

Jeg er klasselærer i 0. klasse. Derudover underviser jeg i 1. klasse i fagene billedkunst, musik, kristendom og idræt. Det er lidt forskelligt fra år til år, hvilke fag jeg har i 1. klasse. Jeg sidder som medarbejderrepræsentant i vores skolebestyrelse

Lisbeth Lykke Julius

Jeg er klasselærer og underviser i dansk, kristendom, idræt, musik og svømning –  samt periodefag her med 6.-7. kl. Jeg er skolens AKT-vejleder og inklusionskoordinator.

Pernille Landsholt Kelly

Klasselærer. Jeg er udover dansklærer også billedkunstlærer og underviser 2.-5. klasse. Jeg har engelsk i 2., 3. og 4. klasse, kristendom i 4. og 5. klasse, historie i 3. og 4. klasse og har p-fag ved de store. Jeg er testlærer på skolen, og tester eleverne ved behov.

Søren Madvig Jeremiassen

Underviser i natur-teknologi, håndværk & Design samt Sløjd.

Har et særligt fokus på genbrug og bæredygtighed.

SFO

Lica Mathiesen

Jeg er pædagog og leder i SFO’en. Jeg er optaget af at skabe de bedste overgange mellem skole og SFO, men også overgangen for kommende elever fra børnehaven til skolen og SFO. Jeg tror på, at medinddragelse af børnene skaber den bedste SFO. Derfor er jeg vild med at hjælpe med aktiviteter, som børnene selv har fundet på. Udover at være i SFO’en, så er jeg også nogle gange med i 1. klasse samt deltager i skolens forskellige arrangementer, emneuger og lejrtur.

Gitte Andersen

Jeg er pædagog i SFO’en og har været ansat i mere end 19 år. Jeg kan godt lide at være kreativ og sætter gerne aktiviteter i gang med alt fra garn til glas. Derfor er jeg glad for, at jeg kan være med til billedkunstundervisningen i 0. klasse. Jeg er også bindeleddet mellem de ældste klasser på skolen og afdelingerne i forhold til rekruttering af nye ungarbejdere.

Karen Lauritsen

Jeg er pædagogmedhjælper i SFO’en. Jeg kan godt lide at lave aktiviteter udenfor for eksempel med vores mooncars i skolegården eller bål i bålhytten.

Jeg kan også godt lide at lave mad sammen med børnene. Jeg hjælper meget gerne med de praktiske opgaver i SFO’en og ved større arrangementer for hele skolen.

Emma Bak Geertsen

Jeg er pædagog i SFO’en. Jeg interesserer mig for relationsarbejde og bevægelse. Derfor kan I ofte finde mig i gang med at lave fælleslege i hallen eller udenfor.

Jeg er også med til idræt og nogle dansktimer i 0. klasse, samt deltager i skolens forskellige arrangementer, emneuger og lejrtur.

Ledelsen for Naturbørnehave og Vuggestue

Merethe Nielsen Vad

Jeg er daglig leder af Naturbørnehaven og Vuggestuen. Jeg har været ansat i 14 år, hvor jeg har været gruppepædagog i de første mange år, blev  souschef og nu er jeg så heldig at være daglig leder.

Jeg har timer på “græsset” i børnehaven i løbet af hele ugen. I vuggestuen træder jeg til når der er behov. 

Ninna Davidsen

Jeg er souschef i vuggestue og naturbørnehaven og gruppepædagog i Naturbørnehaven.

Jeg er gruppepædagog for Larver og sommerfugle som er en gruppe med 3-4 årlige børn. Jeg har stor interesse for børns sprog og har sproggrupper 2 x ugentligt. Sproggruppen er for de børn som mangler ekstra sprogstimuli.

 

Naturbørnehaven

Camilla Vind Kristjansen

Jeg er pædagog i Naturbørnehaven.

Christina Ravn

Jeg er pædagog i Naturbørnehaven.

Heino Touborg Hansen

Jeg er pædagog i Naturbørnehaven.

Susan N. Nørregaard

Pædagogisk assistent.

Sabine Sørensen

Pædagogisk medhjælper.

Joan Aagaard Knudsen

Pædagogisk medhjælper. Jeg startede som vikar i børnehaven, vuggestuen og SFO, sidenhen er jeg blevet en fast del af børnehaven, som pædagogmedhjælper. Jeg er garant for et godt bål, en sang, et godt grin og kæmpe krammer.

Vuggestuen

Joan Runge Kjeldsen

 Jeg er pædagog og er også koordinator i vuggestuen. 

Jeg har en masse længerevarende kurser indenfor pædagogik bl.a. ICDP, NUSSA og er uddannet praktikvejleder. Pt. er jeg igang med et 1/2 års kursus i “Tegn til Tale”, som vi skal have implementeret i vuggestuen.

Jeg var med til at starte vuggestuen op, og det har været en fantastisk rejse at være med på.

Belinda Vadstrup Laugesen

Pædagog.

Pernille Harpøth

Mit navn er Pernille Harpøth og jeg er pædagog i vuggestuen.

Mine kompetencer består af masser kram(nærvær), omsorg, sociale relationer og dannelse. Jeg har erfaring og kursus i “for tidlig fødte”, ”førstehjælp”, “ICDP”, “Tegn til tale” og “Interkulturel pædagogik”.

Jeg er gruppe-pædagog hos Mariehønsene og elsker alt ved hverdagen i en vuggestue.

Camilla Aagaard Gregersen

Jeg er pædagogisk assistent i vuggestuen, hvor jeg har været med fra vuggestuens start. 
En god krammer eller en “kage” i sandkassen siger jeg aldrig nej til.
Jeg brænder for relationen til børnene og nyder vores daglige samlinger med sang, leg og bevægelse eller en god tur ud af lågen.

Malene Baun

Jeg er pædagogmedhjælper i vuggestuen og hører til den mindste gruppe (Mariehøns).
Jeg er uddannet social- og sundhedsassistent og har i flere år arbejdet på plejehjem.
Jeg håber, at jeg på sigt skal læse til pædagogisk assistent – men i øjeblikket nyder jeg hverdagen med masser af kram, omsorg og nærvær.

Pedel

David Barlow

Jeg er skolens pedel, tiltrådt i maj 2023. Jeg er uddannet tømrer og forsøger at holde skolen i orden. Reparerer og laver nyt, så vi har en skole, der både er pæn, og hvor alt virker.

Svend Erik Andersen

Jeg hjælper David med at holde skolen pæn og i orden. Underviser også i motorlære o.a.

Musik & Billedskolen

Kasper Struck

Peter Lykkebo