Friskolen

Vil du høre mere om 9. klasse på friskolen?

Læs mere
Fællesskab og faglighed

Friskolen giver dit barn, stort som lille, en tryg hverdag i grønne omgivelser kun fem kilometer fra Varde.

Friskolen i Mejls har siden 1991 været områdets lokale skole, hvor fællesskab og faglighed er i højsædet. Vores klassestørrelser ligger på cirka 20 elever, og dit barn kan både fejre første skoledag i 0. klasse her og afslutte grundskolen med afgangseksamen i 9. klasse ti år senere.

Hverdagen på friskolen er fyldt med nærvær, gode relationer på kryds og tværs af årgange og dygtige lærere, der ser dit barn. Vi varierer undervisningen, og som noget helt særligt for friskolen er vi på lejrskole eller rejse hvert år hele skoletiden igennem.

På MOT Friskole er der godt at være!

 Indskoling

De første skoleår er et vigtigt fundament for dit barns skoleliv. I 0. klasse hjælper vi dit barn til at føle sig tryg og lære at være skoleelev. Vi tager også hul på den faglige læring, som vi bygger støt videre på i 1.-3. klasse.

Mellemtrin

Der sker utroligt meget med dit barns udvikling fra 4. til 7. klasse! På mellemtrinnet fylder vi på med det faglige og styrker de sociale relationer i klasserne, så eleverne kan fortsætte sikkert til overbygningen.

Overbygning

I 8. og 9. klasse bliver dit unge menneske fagligt og mentalt klar til afgangsprøverne. Vi hjælper dem også med at pejle sig ind på det næste vigtige skridt efter 9. klasse, så de er flyvefærdige, når skolen ringer ud!