Skole-hjem-samarbejde

Vi vægter samarbejdet mellem skole og hjem meget højt på Friskolen. Du vil opleve, at du kender dine børns lærere, og at du også kommer til at kende de andre forældre godt gennem skoletiden.

Du er som forælder altid velkommen til at tage en snak med med dit barns lærer, hvis du vil vende et emne, og lærere vil på samme måde henvende sig, hvis de føler, der er behov for det.

Det formelle skole – hjem samarbejde omfatter et fælles forældremøde i begyndelsen af skoleåret.  En samtale mellem elev, forældre og lærere i november, og så igen et klasseforældremøde, et hjemmebesøg eller en samtale i foråret.

Klassen vælger et forældreråd, der sammen hjælper med at arrangere sociale arrangementer i løbet af året.