Optagelse af elever

Bestyrelsen har besluttet at følgende kriterier er gældende

Prioritet har:

  • Børn fra ”det gamle skoledistrikt” under MOT.
  • Søskende til børn, som allerede går i vuggestuen, naturbørnehaven eller på friskolen.
  • Medarbejdernes børn.
  • Børn, som går i naturbørnehaven, har prioritet til friskolen.
  • Børn som går i vuggestuen, har prioritet til naturbørnehaven.

Herefter optages børn efter ansøgning, hvis der er plads i klasserne/grupperne.

Børn fra det gamle skoledistrikt har 1. prioritet til vuggestuen.

Ved optagelse af nye børn, skal der i hvert enkelt tilfælde tages hensyn til den modtagne klasses/børnegruppes størrelse og sammensætning, og barnets faglige og sociale niveau. Samme hensyn tages også ved skift mellem stedets afdelinger. Det er bestyrelsen, som i samråd med skolelederen tager stilling til ansøgningerne.

Ansøgningsskema og yderligere oplysninger fås ved henvendelse til friskolen.

Vi tilstræber en klassestørrelse på 20 elever idet elevtallet dog kan øges fra 4. klasse og frem. En forøgelse af elevtallet vil altid være begrundet i en pædagogisk faglig vurdering.

Vedrørende vuggestueafsnittet 

Der er 17 normerede pladser i vuggestuen. Som nævnt ovenfor har børn fra det gamle skoledistrikt 1. prioritet. Derudover optages børn efter venteliste. Hvis to med samme prioritet ønsker optagelse, er opskrivningstidspunktet afgørende. Børn kan først opskrives efter fødselstidspunktet.

Endelig afgørelse om optagelse foreligger 3 måneder før forventet opstart.

Vedrørende børnehaven

Endelig afgørelse om optagelse foreligger 3 måneder før forventet opstart.