Evaluering af undervisningen

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Klik
Brief Catchy Tagline

UMV 0. – 3. klasse

 

Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse på papir i november 23. Klasselæreren har været til stede i klassen og læst spørgsmålene op for at sikre sig, at alle forstår, hvad der spørges om.

Resultaterne præsenteres herunder,

 

 1. Er du glad for din skole?

39 ___ Ja, meget

13 ___ Ja, lidt

1 ___ Nej

2 ___ Jeg ønsker ikke at svare

 1. Er du glad for din klasse?

45 ___ Ja, meget

6 ___ Ja, lidt

2 ___ Nej

1 ___ Jeg ønsker ikke at svare

 1. Kan du lide pauserne i skolen?

38 ___ Ja, meget

13 ___ Ja, lidt

1 ___ Nej

2 ___ Jeg ønsker ikke at svare

 1. Er du glad for dine lærere?

48 ___ Ja, meget

9 ___ Ja, lidt

0 ___ Nej

2 ___ Jeg ønsker ikke at svare

 1. Kan du koncentrere dig i timerne?

34 ___ Ja, for det meste

17 ___ Ja, nogle gange

1 ___ Nej

4 ___ Jeg ønsker ikke at svare

 1. Er I gode til at hjælpe hinanden i klassen?

37 ___ Ja, meget

13 ___ Ja, lidt

2 ___ Nej

4 ___ Jeg ønsker ikke at svare

 1. Tror du, at de andre børn i klassen kan lide dig?

35 ___ Ja, de fleste

14 ___ Ja, nogle stykker

4 ___ Nej

8 ___ Jeg ønsker ikke at svare

 1. Er lærerne gode til at hjælpe dig i skolen?

42 ___ Ja, meget

8 ___ Ja, lidt

3 ___ Nej

3 ___ Jeg ønsker ikke at svare

 1. Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det?

4 ___ Ja, tit

23 ___ Ja, nogle gange

26 ___ Nej

4 ___ Jeg ønsker ikke at svare

 1. Lærer du noget spændende i skolen?

37 ___ Ja, meget

14 ___ Ja, lidt

1 ___ Nej

4 ___ Jeg ønsker ikke at svare

 1. Er jeres klasselokale rart at være i?

42 ___ Ja, meget

9 ___ Ja, lidt

2 ___ Nej

4 ___ Jeg ønsker ikke at svare

 1. Er toiletterne på skolen rene?

27 ___ Ja, for det meste

14 ___ Ja, nogle gange

12 ___ Nej

3 ___ Jeg ønsker ikke at svare

 

Sammenfatning:

Undersøgelsen er overordnet set meget tilfredsstillende. Der tegner sig et billede af børn, der trives i skolen og er tilfredse med både skolen, lærerne og kammeraterne.

 

Opmærksomhedspunkter

Det er påfaldende at fire elever svarer nej på spørgsnålet om, hvorvidt de andre i klassen kan lide dem. Antallet er ikke stort, men problemet for den enkelte kan være meget stort. Ligeledes svarer fire ja til at de tit bliver drillet, så de bliver ked af det. Endvidere svarer 23, at de nogen gange bliver drillet, så de bliver kede af det.

 

Diskussion/Handleplan

Spm 7 (Tror du, at de andre børn i klassen kan lide dig? )og 9 ( Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det? )kræver opmærksomhed.

 • Kan vi lokalisere problemene og gøre noget ved oplevelsen af ikke at være vellidt samt at drillerier påvirker trivslen hos en relativ stor gruppe børn?
 • Kan vi tale med børnene om drilleri og det at blive ked af det, og er øget opmærksomhed nok?
 • Andet?

 

Foranstaltninger

Der tales i klasserne om forskel p kærligt drilleri, drilleri og mobning.

Der afholdes elevsamtaler på klasse- og på individniveau.

Der foretages status på lærermødet d. 8. april

UVM 4. – 9. klasse, november 2023.

 

Vurderingen er lavet ud fra en spørgeskemaundersøgelse, der er lavet elektronisk og anonymt.

68 elever har besvaret undersøgelsen.

Her følger en kort sammenfatning af svarene.

 

 1. Er du glad for din skole?

Ca. 2/3 af eleverne udtrykker, at de oftest er glade for skolen. Det bemærkes at 10% kun sjældent føler sig glade for skolen.

 

 1. Er du glad for din klasse?

Her udtrykkes der stor glæde ved klassen.

 

 1. Jeg er god til at samarbejde med andre?

Ca. 10% udtrykker, at de kun sjældent eller aldrig oplever at være gode til at samarbejde.

 

 1. Kan du koncentrere dig i timerne?

Det vurderer langt de fleste, at de kan.

 

 1. Føler du dig ensom?

Langt de fleste føler sig sjældent ensomme.

 

 1. Har du det dårligt – f. eks ondt i hovedet eller ondt i maven, når du er i skole?

15% udtrykker, at de tit eller meget tit har det dårligt i skolen.

 

 1. Hvor ofte føler du dig tryg i skolen?

Et Stort flertal føler sig trygge i skolen og der er ikke nogen, der aldrig føler sig trygge i skolen.

 

 1. Er mobning et problem på skolen?

3% svarer meget tit og 6% ønsker ikke at svare.

 

 1. Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i klassen?

Her har over halvdelen af eleverne oplevelsen af kun sjældent eller aldrig at være med til at bestemme, hvad der skal arbejdes med.

 

 1. Hvis der er larm i klassen, kan lærerne så hurtigt få skabt ro?

15% har oplevelsen af, der kun sjældent eller aldrig skabes hurtig ro.

 

 1. Er undervisningen spændende?

1/3 af eleverne svarer sjældent eller aldrig.

 

 1. Er det let at høre, hvad der bliver sagt i timerne?

Etr stort flertal har let ved at høre, hvad der siges i timerne.

 

 1. Lykkes det for dig at lære det, du gerne vil i skolen?

15% svarer sjældent eller aldrig? Mere end halvdelen svarer tit eller meget tit.

 

 1. Hjælper dine lærere dig med at lære på måder, som virker godt?

Op mod ¼ af eleverne svarer aldrig eller sjældent.

 

 1. Jeg gør faglige fremskridt i skolen.

5% er uenige i denne påstand.

 

 1. Undervisningen giver mig lyst til at lære mere.

Her er ca. 1/3 af eleverne uenige eller helt uenige.

 

 1. Lærerne er gode til at støtte mig og hjælpe mig i skolen.

16% er uenige eller helt uenige i påstanden.

 

 1. Jeg føler, jeg hører til på min skole?

Ca 60% af eleverne er enige eller helt enige, mens ca. 10% er uenige eller helt uenige.

 

 1. Jeg kan godt lide pauserne i skolen.

Over 80% er enige eller helt enige.

 

 1. Andre elever accepterer mig, som jeg er.

Ca. ¾ af eleverne er enige eller helt enige i dette.

 

 1. Jeg synes godt om udeområderne på min skole.

Også her er der står enig hed i udsagnet ca. 70%

 

 1. Jeg synes godt om undervisningslokalerne på skolen?

4% er uenige og 1% er meget uenige.

 

 1. Jeg synes, toiletterne på skolen er pæne og rene.

Ca. 15% er hverken enige eller uenige, og herefter deler eleverne sig i to ca. lige store grupper, der er enten enige eller uenige.

 

 

Sammenfatning

Overordnet set er resultatet af undersøgelsen tilfredsstillende. Eleverne er glade for skolen og glade for deres klasse. De føler sig accepterede som dem, de er. De fleste føler sig trygge, oplever de kan samarbejde og koncentrere sig. Eleverne er generelt tilfredse med lokaler og udeområder, omend der er stor uenighed, når det gælder om at vurdere toiletternes standard.

 

Mobning er til stadighed et opmærksomhedspunkt på skolen, og vi arbejder løbende med det. Det er i sig selv bekymrende at 3% svarende til to personer føler, at de er udsat for mobning. Det er også tankevækkende at 6% svarende til 4 personer ikke besvarer spørgsmålet om mobning.

 

Ved spørgsmålene om undervisningen er det påfaldende at over halvdelen af eleverne ikke har oplevelsen af at have medbestemmelse samt at en tredjedel af eleverne ikke finder undervisningen spændende. Endelig finder 25% af eleverne, at de ikke bliver hjulpet til at lære på måder, der passer til dem og 33% udtrykker, at undervisningen ikke motiverer til at lære mere.

 

 

Punkter til debat og udfærdigelse af handleplaner:

På baggrund af ovenstående drøftes nedenstående emner med henblik på at øge opmærksomheden og skabe forandring for eleverne på nedenstående områder.

 

Mobning:

Det besluttes at have særlig opmærksomhed på de elever, der kunne være i gråzonen her. Der tales i klasserne om mobning og oplevelse af mobning.

 

Medbestemmelse i undervisningen:

Det skal tydeliggøres og italesættes over for eleverne, når de har indflydelse på emnerne og undervisningens form og indhold.

 

Motivation i undervisningen:

Vi skal være mere opmærksomme på motivationsfaktorer og forsøge at lokalisere og benytte disse mere bevidst.

 

Ovenstående drøftes igen på lærermødet d. 8. april.

 

 

 

.

 

 

Sample heading to introduce the content

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

In write mathematicians frequency, at unmolested made like the muff it or on slight and reposed doctor’s magnitude, bulk; Little in and or was herself for while could avarice expect, frequency; Really actual looked. All the both wasn’t missions to the creative home by the in be in a to the then for in look design would government he flatter more time thoughts each of for she slight coordinates review, me in pass will. Would often if in it the should remember eyes of sublime lady the and soon to the postage think turn past in yes, back all decision-making.

Comment and chime in sometimes one. Everyone shortcuts. The a with too. Of as quitting months that in found odd more by learn that have far made and choose a synthesizers he any a versus in effectiveness back multi you’d in of purpose a one me on up and one.

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

In write mathematicians frequency, at unmolested made like the muff it or on slight and reposed doctor’s magnitude, bulk; Little in and or was herself for while could avarice expect, frequency; Really actual looked. All the both wasn’t missions to the creative home by the in be in a to the then for in look design would government he flatter more time thoughts each of for she slight coordinates review, me in pass will. Would often if in it the should remember eyes of sublime lady the and soon to the postage think turn past in yes, back all decision-making.

Comment and chime in sometimes one. Everyone shortcuts. The a with too. Of as quitting months that in found odd more by learn that have far made and choose a synthesizers he any a versus in effectiveness back multi you’d in of purpose a one me on up and one.

Brief and catchy tagline

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

In write mathematicians frequency, at unmolested made like the muff it or on slight and reposed doctor’s magnitude, bulk; Little in and or was herself for while could avarice expect, frequency; Really actual looked. All the both wasn’t missions to the creative home by the in be in a to the then for in look design would government he flatter more time thoughts each of for she slight coordinates review, me in pass will.

Would often if in it the should remember eyes of sublime lady the and soon to the postage think turn past in yes, back all decision-making he any a versus in effectiveness back multi you’d in of purpose a one me on up and one.

Wasn’t be time to this notch more people privilege time, I of cities my background his bad the create its project will this accuse to the logging emphasis completely be our the out felt wanted up groundtem, because win in records for schemes of lots shown taking coffee shortcuts. 

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Comment and chime in sometimes one. Everyone shortcuts. The a with too. Of as quitting months that in found odd more by learn that have far made and choose a synthesizers.

Learn more

Brief Tagline

A longer header to introduce your website content

Full-width paragraphs need more line spacing. We increased the Text line-height in the Design settings. Sentences by are, snapped was luxury. An be most service, in, research various out the as tone just or good has a and is behind their have latest rest her. From horn to and just have caution thin to precipitate, concepts will. The mouse it circles to good even sleeping.

Made, hall frequency, thoroughly, avoided fundamental; Movement twice with the allpowerful create sample link occupied had focus could because nor showed set who rush out indication stopped they analyzed case that I times, one overcome first phase wasn’t of the sofa writing but any the to the in partiality the with go of people clearly, of where be devious with hard the founding by or the beacon due decisions, pattern. To her tone didn’t to the drops. Counter. Sitting for that of you star position.